Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 369/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3780953 Đi động: 0906503098 Email: invalid9209126@gmail.com Địa chỉ: Số 206 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-ngoc-quang-2306808

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGỌC QUANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp