Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-37337590 Đi động: 098-3119819 Email: quanthanh29@yahoo.com Địa chỉ: 29, quan thánh, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-duc-tuong-39302

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

5 năm trong lĩnh vực tư vấn, thẩm định

Học vấn & Nghề nghiệp