Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2293/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-909682555 Đi động: 0909682555 Email: aclawcompany@yahoo.com.vn Địa chỉ: 251/9 (Tầng 4) Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phung-anh-chuyen-2241730

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp