Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9169 ngày 25/8/2014 Điện thoại: 0292- Đi động: 0916796897 Email: invalid54543@gmail.com Địa chỉ: 173 Nguyễn Trãi, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012509940442

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Số 7

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp