Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6993 ngày 20/2/2012 Điện thoại: 024-33522473 Đi động: 0904251963 Email: lsphanvanban@gmail.com Địa chỉ: 29 đường Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-van-ban-2344092

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN VĂN BẢN VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp