Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 12/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38444820 Đi động: 0903812548 Email: hoaiphan1960@yahoo.com Địa chỉ: 100A Đào Duy Anh, Phường 09, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-trung-hoai-2239702

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp