Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6868/LD ngày 11/04/2014 Điện thoại: 028-38480961 Đi động: 0983. 134 135 Email: lsthongminh@vinalaw.vn Địa chỉ: 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.vinalaw.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp