Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10847/LS ngày 18/05/2016 Điện thoại: 028-66767709 Đi động: 0902 668 193 Email: luatgci@gmail.com Địa chỉ: 476/6 Phú Thọ Hoà, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: http://lawgci.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH GCI và các cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp