Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2620/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62160417 Đi động: 0903345985 Email: hoaluatsu@yahoo.com.vn Địa chỉ: 16 Ngô Quyền, Phường 6, Phường 06, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-thanh-hoa-2243066

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp