Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4181/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0210-6256678 Đi động: 0906 199 119 Email: danhchinh@gmail.com Địa chỉ: 9 Hòa Phong, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-quang-chung-2052672

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công Ty Luật Danh Chính

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp