Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3271/LS ngày 06/02/2012 Điện thoại: 028-39307135 Đi động: 0903735608 Email: phanminhsam@gmail.com Địa chỉ: 30/2A Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-minh-sam-2254060

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp