Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2781/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38230818 Đi động: Email: vplsbachviet@vnn.vn Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-huy-khoat-2244775

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp