Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3769/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39290309 Đi động: 0903825115 Email: viet.phan@lvtlawyers.com.vn Địa chỉ: Floor 4, LocLe Office Building 454A Nguyen Thi Minh Khai Street Ward 5, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://lvtlawyers.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

LVT Lawyers

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp