Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2976 Điện thoại: 028-62779399 Đi động: 0382373839 Email: minhphan@lawplus.vn Địa chỉ: 94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: https://lawplus.vn/vi/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác

Sở Hữu Trí Tuệ, Đầu Tư Nước Ngoài

Nơi công tác

CÔNG TY TNHH LAW PLUS

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp