Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9065/LS ngày 24/7/2014 Điện thoại: 071-3896576 Đi động: 0939502999 Email: vplslekhanh@gmail.com Địa chỉ: 116A Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: http://luatlekhanh.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp