Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-33511386 Đi động: 0969 099 300/ 0121 871 8872 Email: luatsucongtien@gmail.com Địa chỉ: Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/phan-cong-tien-1804904

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Thạc sĩ Luật Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Luật Kinh Tế -