Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 165/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3838017 Đi động: 0909046076 Email: haipx@osevn.com Địa chỉ: 427/3 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-xuan-hai-2302609

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Tường Trương Xuân Tám

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp