Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2452/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-982050304 Đi động: 0982050304 Email: pxdong_sgt@yahoo.com Địa chỉ: 9/8 Phạm Văn Hai, Phường 1, Phường 01, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-xuan-dong-2242698

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp