Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-39918279 Đi động: 090-3405006 Email: anpphamlaw@gmail.com Địa chỉ: 134 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-phat-195017

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Thành thạo tiếng Anh, nhiều kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, tranh tụng trong các vụ án kinh doanh thương mại và dân sự.

Kinh nghiệm

1995 2001: Công chức Tòa án, 2002- 2004: Học Thạc sĩ Luật tại Úc, 2005-2008: Làm việc tại Tập đoàn kinh tế và một số Văn phòng Luật sư, 2009- Trưởng Văn phòng Luật sư An Phát Phạm.

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/1996 đến 04/2005
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Thư ký tổng hợp
 • CIENCO573
 • Thời gian làm việc
  Từ 05/2005 đến 05/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng phòng Pháp chế
 • Vinashin
 • Thời gian làm việc
  Từ 06/2006 đến 12/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên viên tư vấn nội bộ
 • Vilaf, LDV, VP Advisors
 • Thời gian làm việc
  Từ 12/2006 đến 04/2009
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Luật sư cộng sự
 • Văn phòng luật sư An Phát Phạm
 • Thời gian làm việc
  Từ 05/2009 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng Văn phòng