Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7674/LS ngày 28/12/2012 Điện thoại: 024-37764091 Đi động: Email: invalid849@gmail.com Địa chỉ: Số 56 phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-ngut-2236555

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 56

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp