Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 617 Điện thoại: 0292- Đi động: 090 916 38 94 Email: invalid4499@gmail.com Địa chỉ: 320 Trần Ngọc Quế, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-lai-2758135

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Phạm Văn Lai

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp