Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1592 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38516468 Đi động: 0913232210 Email: vplssonghuong@yahoo.com Địa chỉ: 35/129 Xã Đàn II, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-bon-2340529

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Sông Hương

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp