Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3261/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39973037 Đi động: 0908117259 Email: LS.ran@pnlaw.com.vn Địa chỉ: 403 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thong-ran-2254044

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp