Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3395/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37301918 Đi động: 0903041410 Email: vplsptt@gmail.com Địa chỉ: 261 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thi-thao-2361777

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM THỊ THẢO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp