Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6683/LS ngày 10/10/2011 Điện thoại: 024-85877296 Đi động: 0976 085 206 Email: thaihalaw@gmail.com Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà TOP Office, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: thaihalaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp