Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3067/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-2129839 Đi động: 090-3923762 Email: ptngot@yahoo.com.vn Địa chỉ: 907/1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-thi-ngot-45309

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp