Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1528 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0973721936 Email: haluat@yahoo.com.vn Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nhật An 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thi-ha-2340341

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẢO SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp