Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3952/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0263-3822963 Đi động: 0918415277 Email: vplsphamthidiep@gmail.com Địa chỉ: số 8B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Website: http://luatsulamdong.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM THỊ ĐIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp