Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-62857567 Đi động: Email: luatsubichhao@gmail.com Địa chỉ: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/pham-thi-bich-hao-1329659

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo là luật sư chuyên tư vấn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật đất đai, tranh chấp đất đai, chia thừa kề,bảo vệ trong vụ án hình sự

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 1996