Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7553/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 024-62857567 Đi động: 0902 201.233 Email: luatsubichhao@gmail.com Địa chỉ: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/pham-thi-bich-hao-1329659

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Đức An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 1996