Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6035/LS ngày 20/05/2011 Điện thoại: 024-0904966448 Đi động: 0904966448 Email: invalid06494@gmail.com Địa chỉ: 35 ngõ 191 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thanh-tuan-12191

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp