Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2438/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-988602928 Đi động: 0988602928 Email: thanhdienlaw@yahoo.com.vn Địa chỉ: 27/6 Chiến Lược, khu phố 15 phường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thanh-dien-2242688

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp