Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3854/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-988616360 Đi động: 0988616360 Email: hoaluatsu@gmail.com Địa chỉ: 49A Lý Tự Trọng, TTDK, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thai-hoa-2328716

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM THÁI HÒA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp