Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 132/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3651700 Đi động: 0972772322 Email: vplsphamthaibinh@gmail.com Địa chỉ: Số 445, tổ 3 ấp Hòa Long 1, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thai-binh-2301494

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Thái Bình

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp