Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3423/LS ngày 10/03/2017 Điện thoại: 028-38117789 Đi động: 0903814032 Email: vpls78@yahoo.com Địa chỉ: 12 Út Tịch, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-tat-thang-2361849

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Phạm Tất Thắng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp