Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 898/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-3821199 Đi động: 0913 160 424 Email: vplsphamquoctrung@yahoo.com Địa chỉ: 37 đường 30/4, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-quoc-trung-131911

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM QUỐC TRUNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp