Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7274 ngày 21/8/2010 Điện thoại: 024-62697901 Đi động: 0917525196 Email: imc@interimc.org.vn Địa chỉ: Phòng 1107, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://interimc.org.vn/

Nơi công tác

Hãng Luật IMC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp