Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3337/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38343928 Đi động: 0903668867 Email: ls.phamnhattan@yahoo.com Địa chỉ: 454 (#Trệt) Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-nhat-tan-2359081

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THỊNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp