Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3612/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 0290-913648462 Đi động: 0913648462 Email: tri@c-linklaws.com Địa chỉ: 25, Đường 1/5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-minh-tri-2311343

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRÍ VIỆT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp