Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 074-3754797 Đi động: 091-9360999 Email: Địa chỉ: 47 - Quang trung, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-minh-tri-104808

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Làm việc trong Ngành Tòa án 15 năm, đã từng là chánh tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Tòa án nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Nhân Viên