Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3316/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-22020423 Đi động: 0989025211 Email: vplstam@gmail.com Địa chỉ: 224A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-minh-tam-2256942

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp