Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 654 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-464701 Đi động: 0983220175 Email: phuongconglawoffice@yahoo.com.vn Địa chỉ: 133 Nguyễn Hoàng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-ly-hung-2338121

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phụng Công

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp