Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3425/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38995348 Đi động: 0913910462 Email: phamhythang@yahoo.com.vn Địa chỉ: 4/8 (tầng trệt) Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-hy-thang-2258873

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp