Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4417/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0227-3732962 Đi động: 0913.086.283 Email: invalid8327697@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 02, ngõ 69, phố Nguyễn Danh Đới, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-huu-lam-2432638

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM HỮU LÂM VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp