Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5440 ngày 29/10/2010 Điện thoại: - Đi động: 0919872341 Email: invalid55422287@gmail.com Địa chỉ: 307, Tổ 11, Ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-huu-hoa-2337777

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP Phạm Hữu Hòa

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp