Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11193 ngày 18/8/2016 Điện thoại: 024-32321796 Đi động: 0987-71-666 Email: long.phamhong@shl.com.vn Địa chỉ: Số 4/28 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://demo9.tatthanh.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH SH Legal Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp