Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6377/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028- Đi động: 0906801128 Email: luatsuchanlai@gmail.com Địa chỉ: 35 Đông Hồ, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-hien-truc-2379036

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHẤN LAI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp