Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5198/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38373266 Đi động: 0903 342 188 Email: info@phamnghiem.com.vn Địa chỉ: 122/7 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-cong-ut-2377026

Nơi công tác

CTY LUẬT TNHH MTV PHẠM NGHIÊM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp