Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4110/LS ngày 18/11/2014 Điện thoại: 024-37260469 Đi động: Email: tampc@legalserco.com Địa chỉ: Phòng 204, Tầng 02, Tòa nhà Vạn Phúc, 02 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://legalserco.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

LEGALSERCO VIETNAM LLC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp