Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2677/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903818184 Đi động: 0903818184 Email: pham1068@yahoo.com.vn Địa chỉ: 137/35 Lê Đức Thọ, Phường 16, Phường 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-ba-huan-2243739

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp