Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10869 Điện thoại: 0236-3925834 Đi động: 0932505282 Email: lscuongdn@gmail.com Địa chỉ: 93A Nguyễn Hữu Tiến, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ong-quoc-cuong-2763668

Nơi công tác

Công ty luật TNHH MTV Hữu Phúc và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp